menu
nagłówek | header | image

Rejestracja - sobota, 20 maja 2023

  • Akademia składa się z dwóch sesji (grup) - grupy 1 rannej i grupy 2 popołudniowej.
  • Każda sesja (grupa) składa się z 2 kursów - A i B.
  • W ramach każdego z kursów jest 8 przedmiotów do wyboru.
  • Uczestnik decyduje się i rejestruje na na konkretną sesję (grupę) - rano lub popołudniu.
  • Po wybraniu sesji (grupy) wybiera 2 zajęcia - po 1 z każdego kursu (A i B).
  • Dla każdego z przedmiotów obowiązuje limit 6 osób.

1. Konikopunkcja
2. Wkłucie doszpikowe jako alternatywa dostępu donaczyniowego
3. Przyjęcie porodu w warunkach pozaszpitalnych
4. Ratownictwo Taktyczne
5. NIV - Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
6. Medycyna wysokogórska – okiem praktyka
7. Postępowanie z pacjentem agresywnym w SOR
8. Kardiowersja elektrycznay

Informacja o zajętości miejsc na warsztaty: warsztaty dostępne, warsztaty niedostępne.

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
08.30-10.00 - Grupa 1 - kurs A
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Ratownictwo Taktyczne
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Kardiowersja elektryczna
10.15-11.45 - Grupa 1 - kurs B
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Ratownictwo Taktyczne
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Kardiowersja elektryczna
Rejestracja elektroniczna została wyłączona przez organizatorów
12.00-13.30 - Grupa 2 - kurs A
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Ratownictwo Taktyczne
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Kardiowersja elektryczna
13.45-15.15 - Grupa 2 - kurs B
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Ratownictwo Taktyczne
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Kardiowersja elektryczna
Rejestracja elektroniczna została wyłączona przez organizatorów
aktualizacja: 2023-04-23